הצטרפות לאיגוד הקול הישראלי

הצטרפות לאיגוד הקול הישראלי

חבר/ה נלווה (₪50.00)רופאי אא”ג (₪150.00)קלינאי תקשורת (₪150.00)צוות רפואי תומך (₪150.00)מורים לפיתוח קול או הדרכה קולית (₪150.00)
Select Payment Cycle
דמי חבר שנתיים
Select Payment Cycle
דמי חבר שנתיים
Select Payment Cycle
דמי חבר שנתיים
Select Payment Cycle
דמי חבר שנתיים
Select Payment Cycle
דמי חבר שנתיים
*
שם משתמש
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
שם פרטי
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
שם משפחה
Last Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
דואר אלקטרוני
Email Address can not be left blank.
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
This email is already registered, please choose another one.
*
סיסמא
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 8 characters.
שנת סיום ומוסד לימודי רפואה
Text field can not be left blank.
Please enter valid data.
ביוגרפיה
Biography can not be left blank.
Please enter valid data.
בחירת מסלול חברות
חבר/ה נלווהARMember
בחירת מסלול חברות
Please enter valid data.
אמצעי תשלום
Paypalהעברה בנקאית
בחירת אמצעי תשלום
Payment Summary

Your currently selected plan : , Plan Amount :
Coupon Discount Amount : , Final Payable Amount:
הצטרפות לאיגוד