רונית יפה

by Aramat Arnheim
שנה 1 ago
0 Views
  • השלימה לימודי הפרעות תקשורת באוניברסיטת תל אביב
  • תעסוקה עיקרית – טיפול קול מבוגרים