חגית בר זאב

by Aramat Arnheim
8 חודשים ago
0 Views
  • השלימה לימודי הפרעות תקשורת באוניברסיטת תל אביב
  • טיפולי קול לילדים ומובגרים, נישוי קול