Portfolio Categories קלינאי תקשורת

  • בוגר החוג להפרעות בתקשורת, הקריה האקדמית אונו
  • תואר שני בטיפול והבעה ויצירה
  • קליניקה פרטית, בעבר מרפאת הקול בבית החולים וולפסון, ומכון שמיעה ודיבור.
  • טיפול קול בילדים ומבוגרים, טיפול בהפרעות קול על רקע רגשי וטיפול קול להתאמה מגדרית.